Agencja reklamowa w marketingu

Agencja reklamowa
Agencja reklamowa

We współczesnym marketingu widoczne jest rosnące zapotrzebowanie na niestandardowe działania, przyciągające uwagę potencjalnych klientów firm. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z usług profesjonalnych agencji, organizujących kampanie reklamowe, z wykorzystaniem rozmaitych, nowoczesnych narzędzi. Zakres usług takich agencji może być bardzo różnorodny. Regułą jednak jest, że reprezentują one firmy, których celem jest rozreklamowanie konkretnego produktu, albo też po prostu wejście na rynek (w przypadku nowopowstałych przedsiębiorstw). Ze względu na wspomniany rozwój narzędzi i technik marketingowych, agencje te cieszą się dużym zainteresowaniem.

Jakie konkretnie działania może podejmować agencja reklamowa? Przede wszystkim promowanie usług, produktów lub marki klienta w środkach masowego przekazu. W tej sferze klientami agencji są największe przedsiębiorstwa o zasięgu ogólnopolskim lub nawet międzynarodowym. Kampanie tego rodzaju mają także zawsze największy zasięg w sensie terytorialnym – reklama jest realizowana na terenie całego kraju.

Zwykle kampanie w środkach masowego przekazu są połączone z innymi działaniami o charakterze marketingowym, np. kampaniami bilboardowymi, internetowymi, w prasie, itp. Każda agencja reklamowa dysponuje odpowiednim zapleczem logistycznym oraz narzędziami, służącymi zapewnieniu jak największej skuteczności tego rodzaju reklam.

Mniejsze kampanie mogą natomiast ograniczać się do wykorzystania przestrzeni miejskiej – wspomniane bilboardy, plakaty, dystrybucja ulotek i materiałów reklamowych, itp. Do tego rodzaju kampanii dołącza się często emisję gadżetów reklamowych, które dodają walorów efektowności.

W innym przypadku agencja reklamowa może świadczyć usługi polegające jedynie na produkcji takich gadżetów, bądź też prowadzenia działań o charakterze propagatorskim, ale o zasięgu jedynie regionalnym.

Wszystkie wymienione rodzaje kampanii, a także wiele innych, mają podobne cele: zdobycie większego udziału w danym rynku bądź rozpropagowanie konkretnego produktu. Zakres działań zależy oczywiście od zleceniodawcy, tzn. firmy wynajmującej agencję.